ПРАВОСЛАВНИ ДОМ

ДОБРО НАМ ДОШЛИ!

* Галерија - иконе, уметничке слике
* Дечији православни кутак
* Славски програм
* Кандила, кадионице, свеће, свећнаци, тамјан...
* Крстови, крстићи, медаљони, привесци за ауто...
* Заставе и заставице
* Лампе - црквице, полијелеј...
* Прстење, бурме са молитвом из Јерусалима - сребро
* Светиње из Јерусалима, Русије, Грчке...
* За крштење и венчање
* За упокојење
* Манастирски мед, вино и ракија - СРБ. благо
 
 
 
 
   
 
ДОБРО НАМ ДОШЛИ У ДУХОВНЕ РАДОСТИ И БОЖЕ ДАЈ ДА У СЕБИ УМНОЖИМО ДУХОВНЕ РАДОСТИ!
   
 
У послушању у име Господње, за Вас у оквиру породичног дома - дежурни телефон рање од / 08-20/ * 069/610-944